KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Acar Danışmanlık Mühendislik Otomasyon; Kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile, şirket kültürünün ana öğesi haline getirerek otomasyon, mühendislik, proje konularında yüksek derece kaliteyi  hedefleyerek ;

- Müşteri beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmet sunmayı,
- Ulusal ve uluslar arası standartları takip etmeyi ve bunları ürün ve hizmetlerine yansıtmayı,
- Gelişen teknolojiyi takip ederek kuruluş içerisinde uygulamaya koymayı,
- Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak amacı ile eğitim faaliyetlerini desteklemeyi,
- Kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun olarak süreçlerimizin etkinliğini ve sürekliliğini sağlayarak iyileştirmeyi,
- Tüm çalışma alanlarında yaşayan her canlıya değer veren; doğaya, insan sağlığına ve emniyetine uygun faaliyet ve politikalar geliştirmeyi,
- Takım ruhunu desteklemeyi,

kalite politikası olarak taahhüt eder.